Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea de către Radio Alt FM (S.C. RADIO CNM S.R.L), în cadrul activității sale, a datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu Rgulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare, „Regulamentul general privind protecția datelor”, în limba engleză „General Data Protection Regulation”),
Pentru orice informații suplimentare și neclarități vă puteți adresa la Radio Alt FM (S.C. RADIO CNM S.R.L), Arad, str. Sinaia nr. 17, ap. 9, jud. ARAD sau la adresa de email contact@altfm.ro.
Putem modifica oricând prezenta informare, dar orice modificare semnificativă pentru dumneavoastră vă va fi adusă la cunoștință în cel mai scurt timp.

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date furnizate direct de utilizator
Atunci când ne trimiteți un mesaj prin formularul de contact de pe site, veti furniza numele și prenumele, adresa de e-mail, fiind necesar să transmiteți date adevărate, exacte și complete pentru a vă răspunde la întrebările și solicitările de informații adresate sau când ne contactați cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile, disfuncționalitățile sau erorile site-ului (gestiunea relațiilor cu utilizatorii site-ului și suport).
Când participați la concursurile organizate pe site, veti furniza numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de email, adresa poștală, seria și numărul cărții de identitate, în scopul contactării Dvs. pentru a vi se înmâna premiul, în cazul în care veți fi desemnat câștigător. In cazul în care veți fi desemnat câștigător, dacă va fi necesar din punct de vedere fiscal (pentru reținerea și plata către bugetul de stat a impozitului aferent premiului), vă vom solicita și CNP-ul.
Atunci când comentați la articolele/materialele care se regăsesc pe site, vă colectăm adresa de e-mail în scopul notificării dumneavoastră prin email atunci când comentariul a fost aprobat și postat; de asemenea, adresa dumneavoastră de email va fi folosită pentru a vă notifica în momentul în care un alt utilizator răspunde comentariului dumneavoastră.

Informație din raportul de trafic al serverului
Atunci când vizitați un site web, dezvăluiti anumite informații despre dvs., ca adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., locul de unde ați intrat în siteurile noastre, serverul proxy, sistemul de operare, browserul web și modulele de completare, identificatorul de dispozitiv.

Date colectate sau generate de noi ca urmare a interacțiunii dvs. cu site-ul
Inregistrăm informații despre când și/ sau cum vizitați sau utilizați în alt mod site-ul.
De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies.

Datele obtinute de la terți
Primim informații despre vizitele dvs. și interacțiunea cu serviciile furnizate de alte entități când vizitați serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
In cele ce urmează vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea datelor.

Gestiunea relațiilor cu utilizatorii și suport
Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru gestiunea relațiilor cu utilizatorii site-ului spre exemplu atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile sau disfuncționalități sau erori ale site-ului. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) Regulamentul (UE) 2016/679 – interes legitim constând în interesul nostru de a asigura servicii adecvate tuturor utilizatorilor.

Furnizarea de comunicări privind activitatea postului Radio Alt FM (S.C. RADIO CNM S.R.L).
Utilizatorii pot primi diverse comunicari de la Radio Alt FM (S.C. RADIO CNM S.R.L) care țin de activitatea acesteia. Prelucrăm aceste date pe baza interesului nostru legitim (art. 6(1)(f) Regulamentul (UE) 2016/679). Totodată, oferim posibilitatea utilizatorilor să renunțe oricând la aceste comunicări informându-ne în acest sens printr-o adresa trimisă în Arad, str. Sinaia nr. 17, ap. 9, jud. ARAD sau la adresa de email contact@altfm.ro.

Furnizarea de comunicări comerciale
Dorim să vă transmitem materiale promoționale, să vă informăm în legătură cu noutățile radioului, să vă lansăm invitații de a participa la evenimente organizate de Radio Alt FM si pentru a vă comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs., inclusiv, dacă sunteți de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Radio Alt FM (S.C. RADIO CNM S.R.L).

Vă vom transmite aceste comunicări dacă avem acordul dvs. Temeiul juridic: art. 6(1)(a) Regulamentul (UE) 2016/679 – consimțământ.
Utilizatorii se pot oricând dezabona de la aceste comunicări. Spre exemplu, dacă vă retrageți consimțământul pentru comunicările comerciale nu vă vom mai putea transmite ofertele noastre.
De asemenea, dacă avem consimțământul pentru comunicări comerciale, în anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinație cu datele rezultate din interacțiunea dvs. cu site-ul, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este: art. 6(1)(f) Regulamentul (UE) 2016/679 – interes legitim. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri oferte de servicii relevante și personalizate.

Analize și statistici privind funcționarea site-ului, cookies și tehnologii similare
utem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează utilizatorii sau pe care le colectăm în contextul utilizării serviciilor pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează site-ul. Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este: art. 6(1)(f) Regulamentul (UE) 2016/679 – interes legitim. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să întelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim serviciile noastre sau funcționalitățile site-ului.
In efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm de asemenea cookies și alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies. In funcție de tipologia cookie-urilor utilizate și a tehnologiilor similare temeiul juridic este: art. 6(1)(f) Regulamentul (UE) 2016/679 – interes legitim pentru cookies necesare și funcționale sau art. 6(1)(a) Regulamentul (UE) 2016/679 – consimțământ pentru cookie-urile de analiză, tracking și publicitate comportamentală.

Indeplinirea unor obligații legale
Uneori, prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale (Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale) ce ne revin, cum ar fi:
plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;
arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

Apărarea drepturilor și intereselor în justiție
De asemenea, putem să prelucrăm date cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea (Temei juridic: art. 6(1)(f) Regulamentul (UE) 2016/679 – apărarea drepturilor și intereselor operatorului).

Cui dezvăluim datele?
Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către (i) persoanele fizice sau juridice cu care suntem în relații contractuale; (ii) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi (din EEA sau din state terțe) implicate în furnizarea Serviciilor, inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale; (iii) dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iv) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile.
De asemenea, datele dvs cu caracter personal pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politica privind Cookies.

Cât păstrăm datele?
Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
In general, datele sunt pastrate pe durata 10 ani. Datele cu caracter personal vor fi șterse dacă persoana solicită, sau după o perioadă de minim 5 ani de la data la care utilizatorul devine inactiv (i.e. de la data ultimei interacțiuni în site).
Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putand fi între durata sesiunii de navigare (pentru cookie de sesiune) și o durată de până la 2 ani (pentru cookies de analiză).

Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?
Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:
a) Dreptul de acces – puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării
b) Dreptul de a corecta datele – puteți să ne solicitați să modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c) Dreptul la ștergere – puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.
d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție – puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.
e) Restricționare – în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.
f) Dreptul la portabilitatea datelor – în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați cî v-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENTIONATE MAI SUS, NE PUTETI CONTACTA UTILIZAND DATELE DE CONTACT: Arad, str. Sinaia nr. 17, ap. 9, jud. ARAD sau la adresa de email contact@altfm.ro.